Zo vzoriek vody, prinesených ľudmi na RÚVZ, vyhovovala necelá polovica

Prekročenie medznej hodnoty dusičnanov (50 mg/l) sme zaznamenali u 16 vzoriek. Občanov sme upozornili, že voda s vyšším obsahom dusičnanov nie je vhodná na pitné účely, nesmie sa používať na prípravu umelej výživy dojčiat z dôvodu možného rizika vzniku dusičnanovej alimentárnej methemoglobinémie, ani na pitie a prípravu stravy tehotných a dojčiacich žienToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/12039-zo-vzoriek-vody-prinesenych-ludmi-na-ruvz-vyhovovala-necela-polovica