Zodpovednosť za bezdôvodné obohatenie a za škodu spôsobenú úmyselným konaním proti dobrým mravom


(Admin Zzz.sk) #1

Vo vzťahu zdravotníckeho pracovníka k pacientom ako poistencom verejného zdravotného poistenia súčasná právna úprava pomerne jednoznačne stanovuje hranicu medzi zdravotnou starostlivosťou hradenou v rámciToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/7699-zodpovednost-za-bezdovodne-obohatenie-a-za-skodu-sposobenu-umyselnym-konanim-proti-dobrym-mravom