Zodpovednosť za neoprávnený zásah do osobnostných práv


(Admin Zzz.sk) #1

Pri výkone zdravotníckej starostlivosti môže dôjsť k situáciám, kedy síce nepríde k vzniku škody na zdraví alebo majetku pacienta, ale sú neoprávnene zasiahnuté práva pacienta alebo dotknutá jeho osobnosťToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/7781-zodpovednost-za-neopravneny-zasah-do-osobnostnych-prav