Zoonóz, chorôb prenášaných medzi zvieratami a ľuďmi, je viac ako 200

Ochorenia BSE, SARS, vtáčia chrípka, malária, HIV/AIDS, tuberkulóza a ďalšie sa zaraďujú medzi zoonózy.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/398-zoonoz-chorob-prenasanych-medzi-zvieratami-a-ludmi-je-viac-ako-200