Zoznámte sa: Ony robia Deň narcisov

Aj keď Deň narcisov trvá len jediný deň, na jeho príprave sa podieľa „15 dievčat z Ligy“ už od júla. Plánovať najväčšiu zbierku v roku, z ktorej je financovaná väčšina projektov organizácie a nezastaviť pritom už rozbehnuté projekty, to si vyžaduje celého človeka. Každá z dievčat má presne definovanú náplň práce, no je tak obsiahla, že sa dni pred najväčšou zbierkou na Slovensku pre nich zlievajú na „obdobie pred DN“ nasledované obdobím „po DN“.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13866-zoznamte-sa-ony-robia-den-narcisov