ZP Dôvera počíta s nižšími príjmami, ako pôvodne predpokladala

Rozpočet zdravotnej poisťovne Dôvera na rok 2011 predpokladá celkové príjmy bez efektu prerozdeľovania poistného vo výške 925,9 milióna eur, čo predstavuje pokles oproti odhadovanej skutočnosti roku 2010 o 16 miliónov eur, teda o 1,7 percentaToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/9366-zp-dovera-pocita-s-nizsimi-prijmami-ako-povodne-predpokladala