ZP: Poistenci musia podať povinné ročné zúčtovanie za rok 2007 do konca júna

Chybne vyplnené údaje, nedoložené doklady či nesprávne vypočítaný čiastkový základ dane, to sú len niektoré z chýb, ktoré sa najčastejšie vyskytujú pri podávaní povinného ročného zúčtovania (PRZ). Ročné zúčtovanie za rok 2007 je poistenec povinný podať príslušnej zdravotnej poisťovni do 30. júna 2008Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/4305-zp-poistenci-musia-podat-povinne-rocne-zuctovanie-za-rok-2007-do-konca-juna