ZP sa znížia výdavky na réžiu, prídu aj o zisk z verejného poistenia

Zdravotné poisťovne (ZP) budú musieť vrátiť prípadný zisk z verejného zdravotného poistenia späť do systému zdravotníctva. Prípadný kladný hospodársky výsledok vrátia do systému buď v roku, keď ho dosiahli, alebo v nasledujúcom rokuToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/3771-zp-sa-znizia-vydavky-na-reziu-pridu-aj-o-zisk-z-verejneho-poistenia