ZPMP prekvapuje, že občania Modry sú proti chránenému bývaniu postihnutých

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR (ZPMP SR) je prekvapené petíciou obyvateľov mesta Modry proti zriadeniu chráneného bývania pre občanov s mentálnym postihnutím, ktoré jednomyseľne odsúhlasilo mestské zastupiteľstvo vlani 7. novembra.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/2140-zpmp-prekvapuje-ze-obcania-modry-su-proti-chranenemu-byvaniu-postihnutych