Zriaďovatelia a zamestnanci škôl budú hovoriť o zdravej výžive pre deti

Viac ako 300 zriaďovateľov a zamestnancov školských jedální na Slovensku sa zúčastní trojdňovej konferencie, ktorá dnes popoludní odštartuje v Bratislave. Jej hlavnou témou bude otázka zdravého životného štýlu detí a mládeže v slovenských školách. Viac ako polovica z nich sa v súčasnosti stravuje v školských jedálňach.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13027-zriadovatelia-a-zamestnanci-skol-budu-hovorit-o-zdravej-vyzive-pre-deti