Zrušenie 20 a 50 korunových poplatkov v zdravotníctve

Novela nariadenia vlády SR č. 722/2004 Z. z. o výške úhrady pacienta za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v zneníToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/1224-zrusenie-20-a-50-korunovych-poplatkov-v-zdravotnictve