Zrušením hornej hranice odvodov očakávajú špecialisti pokles platov lekárov

Slovenská lekárska únia špecialistov (SLÚŠ) sa obáva, že v súvislosti s navrhovaným zrušením hornej hranice odvodov Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa dá očakávať aj pokles platov lekárovToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/3120-zrusenim-hornej-hranice-odvodov-ocakavaju-specialisti-pokles-platov-lekarov