Župan BSK požiadal o nominácie do komisie pre posúdenie financovania LSPP a ÚPS

Nemocnica v Malackách poskytuje zdravotnú starostlivosť pre veľkú časť Záhoria, ale aj okrajových častí Bratislavy, ročne ošetrí 180-tis. pacientov a je spádová oblasť pre 80- a 100-tis. ľudí.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13623-zupan-bsk-poziadal-onominacie-do-komisie-pre-posudenie-financovania-lspp-aups