ZZP: Návrhy zákonov MZ SR ohrozujú istotu v podnikaní

Ak by sa prijali návrhy zákonov o verejnoprávnych zdravotných poisťovniach a o zdravotnom poistení, došlo by k ohrozeniu princípu právnej istoty v podnikaní a k zhoršeniu kvality zdravotnej starostlivosti.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/2182-zzp-navrhy-zakonov-mz-sr-ohrozuju-istotu-v-podnikani