ZZP: Verejné výdavky na zdravotníctvo v percentách z HDP by nemali klesať


(Admin Zzz.sk) #1

Verejné výdavky na zdravotníctvo vyjadrené v percentách z HDP by nemali mať klesajúcu tendenciu. Je to jeden z bodov navrhovaných téz Programového vyhlásenia vlády (PVV)Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/1029-zzp-verejne-vydavky-na-zdravotnictvo-v-percentach-z-hdp-by-nemali-klesat