Alternatívna medicína a rakovina

Každoročne na Slovensku pribúda viac ako 21-tisíc novodiagnostikovaných zhubných nádorových ochorení. Pri včasnej a presnej diagnóze sa lekárom pomocou overenej cielenej liečby podarí nádorové ochorenie zastaviť alebo úplne vyliečiťToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/12120-alternativna-medicina-a-rakovina

Farmaceutická lobby znova zapracovala, ale dnes už lekárom nikto neverí.

S teóriou o rakovine, ktorá sa v tomto článku uvádza, súhlasím, pretože je stará už niekoľko, desaťročí. Avšak, žiaľ musím skonštatovať, že doteraz nie je známe, prečo dochádza k zmene genetického kódu na bunkovej úrovni. Sú rôzne druhy rakovín, ktoré sa vyznačujú špecifickými mutáciami génov, ale nevie sa príčina. A pokiaľ sa nevie príčina problému, tak nemožno tvrdiť, že rakovinu možno liečiť chemoterapiou a rádioterapiou. Treba zistiť príčinu. Metodiky súčasného zdravotníctva mi pripadajú ako keď chcú, pomocou herbicídov zničiť na poli burinu medzi zdravými plodinami. Celé to postriekajú a keď majú šťastie, tak burinu zničia a plodina s obrovskými škodami, prežije …

Problematikou vzniku a liečenia rakoviny sa zaoberám už dlho. Našťastie sa mojej rodiny nedotkla. Takže sa o túto chorobu zaujímam v rámci prevencie. Chcem podotknúť, že vrelo súhlasím s predchádzajúcim príspevkom “logika”. Článok pána Profesora … atď. nám nič nového, čo by sme o rakovine nevedeli nepovedal. Chemoterapiu považujem len za “z núdze cnosť” a trestuhodné obohacovanie sa farmaceutických firiem.

Najväčší problém v liečení rakoviny je hlavne vzájomný nevraživý súboj zástancov klasickej a alternatívnej medicíny. Veľmi agresívne pôsobia hlavne niektorí liečitelia, ktorí úplne vylučujú akúkoľvek klasickú liečbu rakoviny vrátane nevyhnutných chirurgických zákrokov. Pritom, keď som sa ich spýtal na štatistickú úspešnosť nimi propagovaných liečiteľských postupov nevedeli ich doložiť. Takže vložiť osud ťažko chorého dieťaťa do rúk takéhoto alternatívneho liečiteľa mi pripadá ako veľmi nezodpovedné a mudrovať o tom z pozície zdravých ( nezainteresovaných ) ľudí zas, ako keď sa rozprávajú dve babičky, či bude zajtra pršať alebo nie. Klasická liečba rakoviny prináša so sebou veľké riziká, o ktorých sú pacienti alebo ich zákonní zástupcovia vopred informovaní. Takisto sa podáva informácia o postupe liečby a tiež o štatistickej úspešnosti tejto liečby. Ošetrujúci lekári robia tiež všetko preto, aby čo najviac potlačili negatívne účinky liečby. Veľmi zaujímavo vyzerá spolupráca alternatívnej medicíny, ktorá sa zameriava na zníženie a potlačenie vplyvu vedľajších ( nežiadúcich účinkov ) chemoterapie a rádioterapie - zlepšenie imunity, výživové doplnky a pod. Tiež by mohlo pomôcť zvýšiť štatistickú úspešnosť liečby skvalitnenie nemocničnej stravy, rehabilitácie a zlepšiť psychický stav pacientov. Zlepšenou spoluprácou, odovzdávaním skúseností vyliečených pacientov a vzájomnou komunikáciou všetkých ľudí ochotných pomôcť by sa mohli štatistické čísla posunúť tým správnym smerom.

Pacient, ktorý prekonal rakovinu sa po piatich rokoch považuje za vyliečený. A teda, do štatistík ako príčina smrti “rakovina” sa nedostane. Zo svojej skúsenosti viem, že kolega z práce, ktorému diagnostikovali rakovinu pankreasu sa dožil 4 roky. Mal len 37 rokov, keď zomrel. Nepil, nefajčil a pečeň mal vo výbornej kondícii. A pritom, lekári tvrdili, že ma ojedinelý typ nádoru, ktorý rastie veľmi pomaly. Vraj sa može s touto diagnózou dožiť, ďaľších 10 rokov. Avšak, nezomrel na rakovinu pankreasu, ale na zlyhanie obličiek, pečene a taktiež mu našli vodu na pľúcach. Čiže, keby sa neliečil s chemoterapiou, tak pravdepodobne by ešte žil. A teraz to najdôležitejšie. Čo si myslíte, že lekári uviedli do lekárskej správy ako príčinu smrti? No predsa, pacient zomrel na akútne zlyhanie pečene. Čiže, môžeme sa spoliehať na lekárske štatistiky? Osobne si myslím, že nie…