Homeopatia

Mate niekto skusenosti s homeopatiu? Aky je vas nazor na nu? Viem, ze existuju aj homeopaticke lieky, mate ich niekto odkusane? Dik za postrehy.

Zoznamy homeopatov:

 • Zoznam ambulancií lekárov, ktorí vykonávajú homeopatiu http://www.zzz.sk/?page=hladaj&typ=homeopaticke
 • Katalóg > Alternatívna medicína > Homeopatia http://www.zzz.sk/?katalog=84

Podľa mojich informácií je liečba homeopatikami založená na viere pacienta a tzv. placebo efekte, kedy si pacient myslí, že mu to pomáha a aj pomocou tohto psychologicky nápomocného faktora sa pacientovi môže stav zlepšiť.

Homeopatiká obsahujú nepatrné zlomky účinných látok, ktoré v praxi nemôžu človeku pomôcť chorobu prekonať.

Rôzne zhody “náhod”, keď sa pacient uzdraví na základe liečby homeopatikámi potom podnecujú týchto “šťastlivcov” k vyhľadávaniu podobných “odborníkov”.

No a ako potom vysvetlíš fungovanie homeopatie na zvieratách?

snad to bude dlhsi text, ale bez zbytocnych komentarov pripajam cast studie (musim ju rozdelit, aby sa zmestila), ktora je vystiznejsia ako fanaticky odpor voci homeoaptii

V novembri 2001 uverejnil britský časopis New Scientist správu, ktorá je prvým krokom na ceste k vysvetleniu jedného z najzvláštnejších a zároveň najčastejšie spochybňovaných fenoménov homeopatie – vysokého riedenia homeopatických liekov.

Tím vedcov v Južnej Kórei skúmal najjednoduchšiu reakciu v učebniciach chémie: Čo sa stane, ak sa vo vode rozpustí substancia a potom sa pridá viac vody? Konvenčné uvažovanie hovorí, že molekuly substancie sa s pridávaním vody budú od seba čoraz viac vzďaľovať. Dvojica vedcov tvorená nemeckým chemikom Kurtom Geckelerom a jeho kolegom Shashadharom Samalom však zistila, že molekuly robia presný opak – združujú sa, a to najprv do zhlukov molekúl a neskôr do veľkých agregátov týchto zhlukov.

Nový chemický fenomén

Objav bol pre vedcov obrovským prekvapením, pretože takáto reakcia je v chémii úplne novým a neznámym fenoménom. Vedci zopakovali pokus s rozličnými substanciami, okrem iného aj s chloridom sodným – kuchynskou soľou, známou v homeopatickom prevedení ako liek Natrium muriaticum; všetky sa správali rovnako. Riedenie vždy spôsobilo, že molekuly sa zoskupovali do agregátov päť až desať ráz väčších ako pôvodná substancia. Narastanie agregátov neprebiehalo lineárne a záviselo od koncentrácie roztoku na začiatku riedenia. Čím viac bol pôvodný roztok na začiatku pokusu rozriedený (teda čím nižšiu koncentráciu mal), tým väčšie boli neskôr vytvorené agregáty. Tieto zistenia poskytujú aspoň náznak možného vysvetlenia javu, ktorý sa doposiaľ nedal vedecky vysvetliť, a síce, ako fungujú vysoko zriedené homeopatické lieky. Riedenie látky, ktorá tvorí liek, spôsobuje zväčšovanie častíc až do takej miery, že sa stanú biologicky aktívnymi.

druha cast:

Zákonitosti zemskej príťažlivosti tiež platili dávno pred Newtonom, hoci ich nik neobjasnil a nepomenoval. Ani nie o dva roky po zverejnení objavu v Južnej Kórei, prichádza New Scientist so správou o ďalšom vedeckom potvrdení možnej účinnosti homeopatie. Švajčiarsky chemik Louis Rey avizuje pre nadchádzajúce vydanie odborného časopisu Physica A zverejnenie svojich experimentálnych výsledkov týkajúcich sa „pamäti vody“ (Memory-Effekt). Rey termo-luminiscenčnou metódou skúma chemické väzby v zmrazenej vode s pridaním chloridu sodného (kuchynskej soli) alebo chloridu líthia. Dokazuje pri tom skutočnosť, na ktorú homeopati poukazujú už dávno – že informácie o vlastnostiach látky rozpustenej vo vode v nej aj napriek silnému zriedeniu ostávajú. Dokazuje, že väzby molekúl „normálnej vody“ majú inú štruktúru ako homeopatiká riedené vo vode.

Tieto objavy sú nielen satisfakciou pre homeopatiu, ale znamenajú, že bude s najväčšou pravdepodobnosťou potrebné prehodnotiť doterajšie chápanie princípov fungovania chémie, fyziky, biochémie a farmakológie. Zároveň sú napomenutím, aby sme nezatracovali veci iba preto, že si nevieme vysvetliť ich fungovanie.ERIKA LITVÁKOVÁ, SILVIA RYBÁROVÁ [20. 11. 2003]

Prečo potom nepoužiť rovno určitý pomer aktívnej látky a prečo sa vôbec zaoberať riedením látky a potom jej opätovným zhlukovaním. Vaše vysvetlenie bolo síce zaujímavé, ale vôbec mi nedáva dôvod veriť homeopatii, pretože jav, ktorý je tu popísaný podľa mojich informácií homeopatiu nepodporuje, ale robí ju zbytočou.

uloha lekara je liecit co najmenej toxickou latkou a co najrychlejsie. Zial, ina metoda pre vyliecenie sa doposial nenasla a nebol prekonany postup pripravy lieku, ktory by bol ucinny a netoxicky. Vyliecenym pacientom sa homeopatia ozaj nezda zbytocnou. Z mojho pohladu ide o velmi vhodnu liecbu v celom spektre liecebnych postupov.

Základný princíp homeopatie je liečba podobným a nie opačným ako je to v konvenčnej medicíne. Konvenčná medicína sa princípu podobnosti priblížila len v prípade očkovania (infektológia) a desenzibilizácie (alergolňogia). Rád používam tento príklad: homeopatia je už to, keď si popálenú ruku dáme pod teplú vodu. Bolesť ustúpi a koža sa zahojí oveľa rýchlejšie ako keby sme ju dali pod studenú vodu, čo odporúča konvenčná medicína. Výskum na bunkových kultúrach poškodených teplom, ktorý sa robil na univerzite v Utrechte to potvrdil. Najsilnejší argument v neprospech tvrdenia, že homeopatia využíva len placebo efekt je účinok homeopatie na zvieratá a na malé bábätká. Existuje veterinárna homeopatia. Ak niekto tvrdí, že homeopatia spočíva len na placebo efekte je zle informovaný. Nič na tom nezmení skutočnosť, že je novinár a píše do renomovaného týždenníka.
Na podporu svojho tvrdenia podporeného 15 - ročnou praxou môžem uviesť desiatky vedeckých klinických aj laboratórnych štúdií, ktoré potvrdzujú efektívnosť homeopatických liekov. Namiesto ich vymenúvania spomeniem dve metaštúdie, teda štúdie o štúdiách. K. Linde a kol. (1). uverejnil v roku 1997 v renomovanom odbornom časopise Lancet metaštúdiu, do ktorej zahrnul 186 výskumných prác. Z nich spĺňalo preddefinované kritériá 89 štúdií. Autori neurobili len jednoduché porovnanie štúdií s pozitívnym a negatívnym výsledkom, ale pomocou prepracovaných štatistických metód zhromaždili údaje z rôznych štúdií, aby ich porovnali. Výsledky ukázali, že pacienti, ktorí užili skutočný homeopatický liek mali 2,45 krát väčšiu pravdepodobnosť vyliečenia než tí, ktorí užili placebo.

Metaštúdia J. Kleinena a kol. (2), ktorá je síce staršia, ale zato často citovaná, zhodnotila klinické práce urobené do roku 1991. Z celkového počtu 105 klinických skúšok, ktoré testovali účinnosť homeopatík, malo 81 (77%) pozitívny efekt. A z 22 najkvalitnejšie uskutočnených štúdií až 15 bolo s pozitívnym efektom, t.j. potvrdilo účinnosť homeopatie. V závere sa autori vyjadrili takto: „Dôkazy vyplývajúce z tejto metaštúdie by mali byť dostatočné na to, aby sa homeopatia zaviedla ako regulérna liečba prinajmenšom v niektorých indikáciách." A okrem toho: „Množstvo pozitívnych dôkazov, dokonca aj medzi tými najlepšími štúdiami bolo pre nás prekvapením".

V roku 1992 bola Európskym parlamentom prijatá a v Úradnom vestníku EÚ (Journal Officiel des Communautés Européenes) uverejnená smernica o homeopatických liekoch. Táto smernica poskytla stabilný právny rámec pre homeopatiu. Európsky parlament odporučil členským krajinám preplácať homeopatické lieky.

1. Linde, K., Clausius, N., Ramirez, G., Melchart, D., Eitel, F., Hedges, L. V., Jonas, W. B.: Are the clinical effects of homoeopathy placebo effects? A meta-analysis of placebo-controlled trials. Lancet, Sept. 20, 1997, 350, s. 834-843

2. Kleijnen, J., Knipschild, P., Riet, G. ter: Clinical trials of homoeopathy. BMJ, 1991, 302, s.316-32

Okrem toho je tu nie nepodstatný ekonomický prínos homeopatickej liečby, ktorá keby sa viac rozšírila aj na Slovensku, mohla by priniesť úľavu stenajúcemu rozpočtu na zdravotníctvo.Francúzska zdravotná poisťovňa Caisse Nationale de l´Assurance Maladie des Travailleurs Salaris v roku 1996 si urobila štatistiku, ktorá skúmala 130 000 vyšetrení. Ukázalo sa, že pacienti liečení homeopaticky boli práceneschopní 3,5 kratšie (598 dní/rok) než pacienti liečení u všeobecných konvenčných lekárov (2017 dní/rok).Ak niekto stále váha, lebo si prečítal negatívne stanovisko v novinách alebo v časopise, ktoré pochádza od novinára, ktorý nikdy nepodal homeopatický liek, najlepšie bude presvedčiť sa na vlastnej koži. Homeopatické lieky majú účinok. Predstavujú v skutočnosti umelú chorobu, ktorá je schopná vytlačiť pôvodnú chorobu. Výhoda tejto umelej choroby je v tom, že je pod našou kontrolou. Ak už nie je šo liečiť, jednoducho nepodáme ďalšiu dávku.

Ak o tom niekto úprimne pochybuje odporúčam urobiť nasledujúci test. Kúpte si v lekárni homeopatikum, napríklad Belladonnu 30 CH, Aconit 30 CH alebo akékoľvek iné. Potom si z tubičky vezmite 2 globulky a rozpusťte ich pod jazykom, napríklad každú hodinu. Po niekoľkých hodinách, v závislosti od individuálnej citlivosti na daný liek začnete mať fyzické ťažkosti. Tieto budú zodpovedať príznakom, ktoré patria do obrazu tohto lieku, čiže do súboru príznakov, ktoré tento liek dokáže u chorého človeka liečiť. Odporúčam potom prestať ďalej užívať daný liek, lebo príznaky by sa postupne zhoršovali a mohlo by dôjsť až k nebezpečnému stavu. Čiže užívať len do chvíle, kým človek ucíti, že sa s ním niečo deje. Potom sa pozrite na opis tohto lieku v niektorej materii medike (knihe, ktorá opisuje príznaky jednotlivých liekov, niektoré sú dostupné zdarma na internete, väčšinou po anglicky). Takto skúšame na sebe nové homeopatické lieky a zisťujeme ich účinok. Tento proces sa nazýva skúška lieku (proving). Skúšky liekov sú hlavným zdrojom našich znalostí o účinkoch jednotlivých homeopatických liekov.

Máme rôzne teórie, ktoré sa vymykajú vžitému chemickému mysleniu, nakoľko vedomosti z fyziky či kybernetiky nie sú ani v populácii, ani medzi lekármi na vysokej úrovni. Podľa matematika Toma Stoniera sa dá vysvetliť efekt homeopatie pomocou informačnej teórie: Informácia má schopnosť organizovať a v organizovanom stave udržiavať. A biokybernetický systém, teda aj človek, je tak dokonalý, ako dokonalá je jeho informatika. /z tejto teórie sa dá odvodiť aj minimum vedľajších príznakov pri liečbe homeopatikami: nežiadúce účinky má len nesprávna informácia –ak vám niekto povie, že vám horí dom/ a nie je to správna informácia/, má to na vás efekt, pokiaľ sa nepresvedčíte o opaku. Trochu vás to vyvedie z miery, rozbúši sa srdce, spotíte sa, budete mať strach./

To, že riedením sa stratí pôvodná látka a homeopatický liek neobsahuje nič, teoreticky vyvracia zákon o zachovaní hmoty a energie. Každý ho pozná a nikto mu nerozumie a teda ani ho neaplikuje napr. na homeopatiu. Tu je: E= m.c2. Z neho vyplýva, že energia je súčinom hmoty a rýchlosti svetla. Keďže kvadrát rýchlosti svetla je obrovské číslo, stačí malé množstvo hmoty, aby vzniklo veľké množstvo energie. O akú energiu sa jedná, nemusí byť známe, ale v žiadnom prípade sa hmota netratí: pri jednoduchom riedení sa hmota rozriedi, ale výroba homeopatických liekov nie je len riedením ale aj potenciáciou, čím sa dodáva energia a tá sa v lieku musí nachádzať. Toto nie sú moje myšlenky, objavil to Einstein, ale platilo to i pred jeho objavom. A tak treba postaviť otázku: prečo ešte veda nedokázala, že je homeopatia účinná, keď statisíce homeopatov po svete v praxi dokazujú jej účinnost?

Ad Homeopatia: víťazstvo nádeje nad rozumom/Reakcia na článok Františka Šebeja, v ktorom autor článku vystupuje proti homeopatii ako odborník. /

Po prečítaní článku je každému odborníkvi v homeopatii jasné, že autor článku nemá o homeopatii potuchy a článok kompletne odpísal od iných. Vynasnažím sa uviesť veci na pravú mieru.

Homeopatia je lekárska metóda, ktorá na základe homeopatického vyšetrenia lieči homeopatickými liekmi. Homeopatické lieky sú súčasťou Európskeho liekopisu, ktorý je schválený o. i. Radou Európy či Európskym parlamentom. Tieto inštitúcie sa riadia doporučeniami odborníkov a ich argumentov. Tento dokument je schválený Medzinárodným súdom v Štrasburgu.

Podľa niektorých prác je homeopatia 2,5x účinnejšia ako placebo. Dávame do pozornosti autora účinnosť homeopatickej liečby u dojčiat, ktoré nevnímajú lekára homeopata a napriek tomu je ich homeopatická liečba účinná, rovnako je účinná liečba i u detí, ktoré prichádzajú na vyšetrenie na želanie svojich rodičov a homeopatický lekár je pre nich lekár ako každý iný – ich jediný záujem je čo najskôr sa dostať preč z ambulancie. Taktiež majitelia zvierat nedokážu preniesť placebo efekt na svojich domácich miláčikov, keď im veterinár podá homeopatický liek.

Ohľadom astronomických ziskov chceme upriamiť pozornosť autora na tieto čísla: rozpočet slovenského zdravotníctva činí ročne asi 60 až 70 miliárd korún. Tretina z tejto sumy je vynaložená na lieky, z toho ani koruna na lieky homeopatické. Homeopatické lieky stoja niekoľko desiatok korún. U každého pacienta je dávkovanie individuálne, ale často jedno balenie lieku vystačí pacientovi na niekoľko mesiacov alebo i rokov.Dávam do pozornosti autora súdny spor Českej lekárskej homeopatickém společnosti, ktorá vyhrala súdny spor s ČLS JEP o vedeckosť. Vzhľadom k nedostatku informácií/nechcem povedať nevedomosti českých právnikov o homeopatii, nakoľko si nedali poradiť od odborníkov/ spor skončil na Súdnom dvore v Štrasburgu a tento uznal argumenty ČLHS o vedeckosti a účinnosti homeopatie za oprávnené. To, že autor článku chápe len chemické deje, nie iné, je ťažko ovplyvniteľné. Hádam len toľko, že v ľudskom tele sa odohráva veľa rôznych dejov, z toho asi len 7 % je chemických. Predstavu o mechanizme účinku homeopatie si môžeme urobiť skôr na základe fyzikálnych a matematických procesov. Je dostatok literatúry pre záujemcov, i v českom jazyku.

pokračovanie:

Predstavu o elektroakupunktúre poľa Volla autor tiež má len veľmi hmlistú. Každý odborník v tejto metóde pozná jej limity, ale i možnosti. Dôvod, prečo by na tele mali byť body, z ktorých sa dá niečo o organizme zistiť sú jasné každému, kto problematike rozumie. Ľudský organizmus je otvorený systém, ktorý si vymieňa informácie s okolím, a to nie len prostredníctvom reči, ale i zmyslov, psychiky etc. Podľa českého odborníka z odboru patológia, profesora Heřta, akupunktúrne dráhy neexistujú, lebo on ich u svojich pacientov nenašiel. To, že japonskí patológovia sú schopní nájsť akupunktúrne dráhy ešte dva dni po smrti, ignoruje.

Ohľadom astronomických cien prístrojov na elektroakupunktúru len toľko, že český prístroj na EAV stojí 69000 Kč, čo je asi cena zrovnateľná s EKG prístrojom, a je zlomkom ceny napríklad sonografu.

Odborný jazyk právnikov, fyzikov i iných odborníkov sa často zdá laikom zvláštny, ale odborníci mu rozumejú. Odborníkom v homeopatii, podobne ako i v iných lekárskych odboroch, sa človek stáva po rokov praxe a štúdia, nie po zbežnom prečítaní problematiky alebo opísaní článku od iných autorov.

Každý homeopatický lekár si vedie zdravotnú dokumentáciu, podľa ktorej sa riadi, sleduje priebeh liečby pacienta. Dokáže posúdiť, či liečba pacienta je úspešná či nie. V našej krajine sa vede a výskumu v homeopatii nevenujeme, informácie získavame zo zahraničných zdrojov. Ako odborníci vieme posúdiť, či daný prameň je objektívny alebo nie, ako je to u autora tohoto článku. Na rozdiel od lekárov, nehomeopatov, my rozumieme alopatickej medicíne, lebo sme v nej vzdelaní. Lekári nehomeopati však obvykle homeopatii nerozumejú, lebo nie sú v homeopatii vzdelaní. Potom sa môžu dať zmiasť takýmto článkom. Školská medicína pripúšťa, že dokáže vyliečiť – vyliečiť, nie nastaviť na celoživotnú liečbu, asi 20 % pacientov. Na homeopatické vyšetrenia chodia pacienti, ktorí patria k tým 80%. Ak by sme pomohli len každému desiatemu, zvýšime podstatne percento ľudí, ktorým môže medicína pomôcť.

Miesto dlhých teórií len jedna otázka a fakty:

Ak sa dá uzdravovať ľudí na základe placebo efektu, prečo potom medicína namiesto kvánt chemických liekov s vedľajšími účinkami nelieči radšej aspirínom alebo cukrovými guličkami? Veď pacienti klasickým lekárom veria oveľa viac než homeopatom…

Z mojich skúseností: naše deti užívali niekoľkokrát ročne antibiotiká pri angíne, chrípke atď. a zostávali doma týždeň-dva. Po vyprchaní ochranného účinku ATB ochoreli zas.

Za posledných desať rokov sme doma žiadne antibiotiká nepotrebovali, pri prvých príznakoch užívame bežné homeopatické lieky, za dva-tri dni sme fit a ide sa športovať.

Toto síce nie je klasická homeopatia, ale považujem to za rukolapný dôkaz princípu.

Kto neverí len preto, že si to nevie vysvetliť, škodí sám sebe.

Milan,

ak platí receptorová teória účinku liekov a máme materialistický prístup k chápaniu javov,ktorý je najzložitejší, potom sa rád prikloním radšej k alopatii.

Vec vidím aj tak, že každá jednotlivá, ale aj denná dávka liečiva v liekovej forme je v podstate titrovaná štatisticky. Teda pozorovateľná odpoveď organizmu môže nastať aj pri nižších dávkach alebo len pri oveľa vyšších. Povšimnime si, aké sú vysoké dávky napríklad alkaloidov v očných kvapkách a lokálne pôsobí z anatomických dôvodov len zlomok tejto dávky. Alkoholik znesie podstatne vyššie dávky svojho nápoja.O agregácii molekúl by sa dalo hovoriť, aj voda je štruktúrou oveľa zložitejšia vďaka (-OH) väzbám, ktoré sa preskupujú.Vzorec H2O je len sumárny.V súdnej sieni sa nedá vyhrať súboj so zákernou chorobou.Ano, zákony pripúšťajú homeopatické lieky.Z prírody sa denne dá vydolovať množstvo chemických štruktúr, ktoré tu boli pred človekom a on sa s nimi koevolučne vyvíjal (naozaj nechcem poraniť city tých, ktorí si myslia, že vývoj nejestvuje) a mnohé z nich sa raz označia ako vhodné pre homeopatické základy. Neviem dosť dobre pochopiť načo mi je terminológia ako “potenciácia” keď poznám výraz riedenie. Je jasný, dobre zrozumiteľný. Poznáme Avogadrovu konštantu a pomocou nej pekne zrátame molekuly v podanej dávke.Neuzatváram sa pred ničím, čo má materiálny základ, čo je možné merať, pozorovať, ale na druhej strane vzniká otázka, kde sa vnieslo toľko pavedy od roku 1989 ako do pokusov o prisvojenie si medicínskej praxe diletantmi?Dúfam, že ten liter homeopatika ozaj vydrží 10 rokov, aj keď sa z neho polovica rozpúšťadla odparí. To by šlo, ale neverím, že závažná indikácia počká.?Toxicita niektorých liekov (ako cytostatiká) či už akútna alebo chronická by sa dala modifikovať pomocou nových nosičov (napríklad biele krvinky) s cieleným účinkom, vývojom transdermálnych systémov…Verím na syntézu liečiv pomocou DNA…Buďme radi, ak zvládneme rizikový menežment alopatických liekov vo všetkých fázach klinického a farmaceutického hodnotenia. O peniazoch schválne nechcem písať.Rád akceptujem liek, ktorý má dokumentáciu s výsledkami klinického a farmaceutického skúšania, aj keď je pomenovaný ako homeopatikum, ale skôr existujú len odvolania na tradíciu používania lieku (30 rokov je ozaj bezpečná hranica).Ak by som sa mal zadusiť pri alergickom šoku, asi by som nehľadal homeopatické adrenalínové pero s expiráciou po desiatich rokoch.Život je krátky.


 1. V tejto diskusii ide o otázku Milana, viď hore.Nie o názory v citovanom článku F.Šebeja.
  2. Antibiotiká sú drahé, treba nové produkčné kmene a to je problém.
  3. Účinné sú aj inertné plyny, napríklad dusík svojim všeobecným pôsobením na centrálnu nervovú sústavu.
  4. Dynamika je synonymum pre fyziológiu?
  5. Fyzika sa zaoberá najjednoduchším pohybom, ale zdá sa, že je v skutočnosti príliš zložitý. Receptorová teória platí.
  6. V konštrukcii detektorov a operačných zosilovačoch sa ozj vyzná málo ľudí. Možno v budúcnosti budeme mať aj nejaké univerzálnejšie, ktoré umožnia súbežne snímať rôzne signály a polia.
  7. Ťažko je vysvetliteľný únik od materialistického chápania javov. Tým nechcem povedať, že niekto nemá právo naložiť so svojim zdravím a životom v medziach ľudskej slobody. Vadí mi predpojatosť k serióznej vede.
  8. Fyzikálna chémia mi fakt bola bližšia. Z fyziky som mal rád častice - skupinu bozónov.
  9. Pa.

Nie vždy sú zložité veci lepšie ako jednoduché. Homeopatia je prirodzená liečba pre samotný organizmus. Chemoterapeutikum ako ATB podľa mňa nie je telu prirodzený spôsob liečby. Alebo sa mýlim? Prečo je potom pacient po liečbe ATB vnútorne ešte rozvrátenejší ako pred liečbou? Prečo aj po liečbe ATB reaguje koža začervenaním a svrbením? Prečo sú vôbec na ATB alergie? Lebo je to humus jednoducho. Mal už niekto alergiu na homeopatikum? Myslím, že nie. Ale je to debata na dlhé lakte a každý má svoju pravdu.

Homeopatickými liekmi sa liečim 10 rokov, pričom túto liečbu musím hodnotiť veľmi kladne. Tákýto spôsob liečby mi pomohol vyriešiť ako problémy psychické, ktorými som trpela niekoľko rokov a ktoré boli zapríčinené stratou blízkeho človeka,ako aj chorby bežné. Moje deti inú liečbu /okrem povinných očkovaní/ ako homeopatickú neabsolvovali, a to vďaka dobrému homeopatikovi.

dobrý homeopatik :slight_smile: to je krásne, ale troška správnejšie - homeopatikum je liek, liečiteľ je homeopat :slight_smile: ale je to velmi milé :-))))


S Vami sa oplatí diskutovať. Antibiotiká majú svoje nedostatky, je to nesporné. Nepopieram, že Európsky liekopis alebo napr. Český liekopis majú všeobecnú časť k homeopatikám - asi dva komplexy solí. EMEA má aj pracovné skupiny:
HOMEOPATHIC MEDCINAL PRODUCT WORKING GROUP
GUIDANCE ON MODULE 3 OF THE HOMEOPATHIC MEDICINAL PRODUCTS
DOSSIER Homeopathic medicinal products may
contain large numbers of active homeopathic substances or a combination of active substances
of biological, chemical and herbal origin. In addition, the finished medicinal product could be
the (packed) homeopathic active substance itself or a further processed stock/dilution.
Due to these particularities the use of NTA template to compile a dossier for homeopathic
medicinal products may be problematic. Where applicable, differences with the manufacturing process(es) used to produce
pivotal clinical batches clinical should be provided. Na tomto mieste ide o vedecké pochopenie.Where applicable, the differences between clinical formulations and formulation (i.e. composition) described in 3.2.P.1 should be provided. 3.2.P.2.2.3. Physicochemical and Biological Properties (name, dosage form) 3.2.P.2.3 Manufacturing Process Development (name, dosage form) 3.2.P.2.4 Container Closure Systems 3.2.P.2.5 Microbiological Attributes (name, dosage form) .2.P.2.6 Compatibility (name, dosage form) 3.2.P.3.1 Manufacturer(s) (name, dosage form) 3.2.P.3.2 Batch Formula (name, dosage form) 3.2.P.3.3 Description of Manufacturing Process and Process Controls (name, dosage
form) .2.P.3.4 Controls of Critical Steps and Intermediates (name, dosage form) 3.2.P.3.5. Process Validation and/or Evaluation (name, dosage form) 3.2.P.4 Control of Excipients (name, dosage form) a tak ďalej. To by sa diskutovalo!!