Otužovanie


(Martin) #1

Otužovanie studenou vodou ako spôsob zdravého životného štýlu má veľa prívržencov v Rusku a v severských krajinách, ale aj na Slovensku. Nedávno som videl dokumentárny film z Ruska, kde spomínali práve takýchto ľudí v rôznych vekoch a čítal som aj o Ľadových medveďoch.

Chcem sa spýtať, či na Slovensku niekto z vás pozná aj iné združenia ako Ľadové medvede, alebo či sa nechodíte niekde v skupinkách otužovať plávaním v prírodných vodách, ja som začal tento rok podľa príručky, ktorá je zverejnená na stránke Ľadových medveďov s otužovaním sa v domácom prostredí, ale tento rok by som to chcel posunúť aj smerom k plávaniu v studenej vode.

Takisto ocením, ak niekto zanecháte akékoľvek skúsenosti s otužovaním, prípadne popíšete zdravotné riziká a úspechy, ktoré sa Vám podarilo dosiahnuť.